PreferIt är ett mindre Konsultbolag med Mycket kvalificerade systemutvecklingskonsulter som verkar i Öresundsregionen. Vi erbjuder konsulter med en gedigen utbildningsplattform samt en lång praktisk erfarenhet av komplex systemutveckling.

PreferIt - Competence You Prefer

PreferIt erbjuder spetskompetens inom teknisk systemutveckling för kunder i Öresundsregionen.

Våra tjänster

Våra specialområden omfattar systemutveckling inom realtidsapplikationer, .NET och Java. Vi erbjuder konsulter med gedigen utbildningsplattform samt långvarig praktisk erfarenhet.